Sede Electrónica

AUTOLIQUIDACIÓN

Interesado

Representante

Datos de cálculo

IMPORTE

Conceptos tributarios

ConceptosImporte
TASA OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO
Campos obrigatorios
Concepto Código CSB60

Contacto

CONCELLO DE POIO
Praza do Mosteiro nº1 Convento San Xoan
36995 Poio, Pontevedra
Tel. 986 770 001